Dây thép đen 1 ly 
Dây thép đen 2 ly 
Dây thép đen 2.5 ly 
Dây thép đen 3 ly 
Dây thép đen 3.5 ly 
Dây thép đen 4 ly
Dây thép đen 5 ly
Dây thép đen 6 ly 
Dây thép đen 7 ly > 10 ly.
Dây thép mạ kẽm 1 mm 
Dây thép mạ kẽm 2 mm 
Dây thép mạ kẽm 2.5 mm 
Dây thép mạ kẽm 3 mm 
Dây thép mạ kẽm 3.5 mm 
Dây thép mạ kẽm 4 mm 
Dây thép mạ kẽm 4.5 mm 
Dây thép mạ kẽm 5 mm
Lưới thép B40 : 13.500
Lưới thép b40 Nam Đinh 16.000
Dây thép gai 2mm x 2mm
Dây thép gai 2.5mm x 2mm
Dây thép gai 2.5mm x 2.5 mm
Dây thép gai 2.7mm x 2.5 mm
Dây thép gai 3mm x 2.5mm
Dây thép gai 3mm x 3mm
Đinh 2, Đinh 3 , đinh 4 , đinh 5, đinh 6, đinh 7, đinh 8, đinh 10, đinh 12
Dây buộc 1 ly, dây buộc 2 ly, dây buộc 3ly, dây buộc 4ly .v.v.v.
Thép hình v 4x4x4 4x4x3 5x5x3 5x5x4 5x5x5 6x6x4 6x6x5 6x6x6
Thép tròn phi 8 , thép tròn phi 10, thép tròn phi 12, thép tròn phi 14, thép tròn phi 16. thép tròn phi 18,thép tròn phi 20 ,thép tròn phi 22 ,thép tròn phi 24 ,thép tròn phi 28,thép tròn phi 30
Thép vuông 8 ,Thép vuông 10,Thép vuông 12,Thép vuông 14,Thép vuông 16,Thép vuông 18,Thép vuông 20,Thép vuông 22,Thép vuông 24 .......
Nẹp lập là 1 , nep lập là 2 , nẹp lập là 3 .v..v.v
Que hàn 2.5mm, que hàn 3.2mm. que hàn, 4.0mm
Tất cả có tại 
LIÊN HỆ : 0936.000.888 ANH MẠNH