Dây Kẽm Gai

+ Đường kính sợi thép: Từ 1.6 mm đến 3 mm

+ Độ dày lớp kẽm: Từ 60g/m2 đến 300g/m2

Chiều cao của gai: Từ 10 mm đến 25 mm

Khoảng cách giữa hai gai: Từ 50 mm đến 150 mm

+ Chiều dài của cuộn: Từ 50 m đến 500 m