giá sắt hộp thép hộp vuông chữ nhật đen,kẽm 20x20,30x30,40x40,50x50,60x60,70x70,90x90 độ dày 1ly,1,2ly,1,4ly,1,7ly,1,8ly,2ly,....đầy đủ các sile giá cập nhật từ các nhà máy sản xuất 24h qua

 BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM

STT QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ
0 Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Thép hộp vuông mạ kẽm
1 10*20 0.8 Cây 6m 44,000 12*12 0.8 Cây 6m 35,000
2 1.0 Cây 6m 55,500 14*14 0.8 Cây 6m 30,500
3 13*26 0.8 Cây 6m 45,000 1.0 Cây 6m 36,500
4 1.0 Cây 6m 54,500 1.2 Cây 6m 47,000
5 1.2 Cây 6m 61,500 16*16 0.8 Cây 6m 39,500
6 20*40 0.8 Cây 6m 70,000 1.0 Cây 6m 46,000
7 1.0 Cây 6m 76,500 1.2 Cây 6m 56,000
8 1.2 Cây 6m 93,000 20*20 0.8 Cây 6m 43,500
9 1.4 Cây 6m 112,000 1.0 Cây 6m 51,000
10 25*50 0.8 Cây 6m 89,000 1.2 Cây 6m 63,000
11 1.0 Cây 6m 97,500 1.4 Cây 6m 77,000
12 1.2 Cây 6m 116,000 25*25 0.8 Cây 6m 52,500
13 1.4 Cây 6m 145,000 1.0 Cây 6m 65,000
14 30*60 0.8 Cây 6m 109,000 1.2 Cây 6m 79,500
15 1.0 Cây 6m 118,500 1.4 Cây 6m 98,000
16 1.2 Cây 6m 141,000 30*30 0.8 Cây 6m 71,000
17 1.4 Cây 6m 175,000 1.0 Cây 6m 77,500
18 1.8 Cây 6m 227,000 1.2 Cây 6m 93,000
19 30*90 1.2 Cây 6m 210,000 1.4 Cây 6m 115,000
20 1.4 Cây 6m 268,000 1.8 Cây 6m 153,000
21 40*80 1.0 Cây 6m 175,000 40*40 1.0 Cây 6m 105,000
22 1.2 Cây 6m 191,000 1.2 Cây 6m 124,500
23 1.4 Cây 6m 236,000 1.4 Cây 6m 156,500
24 1.8 Cây 6m 298,000 1.8 Cây 6m 204,000
25 2.0 Cây 6m 382,000 50*50 1.2 Cây 6m 161,000
26 50*100 1.2 Cây 6m 244,000 1.4 Cây 6m 202,000
27 1.4 Cây 6m 295,000 1.8 Cây 6m 251,000
28 1.8 Cây 6m 382,000 2.0 Cây 6m -
29 2.0 Cây 6m 474,000 60*60 1.2 Cây 6m 221,000
30 60*120 1.4 Cây 6m 375,000 1.4 Cây 6m 283,000
31 1.8 Cây 6m 476,000 75*75 1.4 Cây 6m 348,500
32 2.0 Cây 6m 542,000 90*90 1.4 Cây 6m 393,000

Quý khách vui lòng gọi số: 0944.939.990 để được hỗ trợ và tư vấn
 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ: 0904.729.792 - 904.820.802 Chị Linh

 

STT QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ
  Thép hộp chữ nhật đen Thép hộp vuông đen
1 10*20 0.8 Cây 6m 44,000 12*12 0.8 Cây 6m 34,500
2 13*26 0.8 Cây 6m 38,000 1.0 Cây 6m 41,500
3 1.0 Cây 6m 44,000 14*14 0.8 Cây 6m 46,500
4 1.2 Cây 6m 52,500 1.0 Cây 6m 32,500
5 1.4 Cây 6m 74,000 1.2 Cây 6m 39,000
6 20*40 0.8 Cây 6m 55,500 16*16 0.8 Cây 6m 32,000
7 1.0 Cây 6m 64,000 1.0 Cây 6m 36,500
8 1.2 Cây 6m 75,000 1.2 Cây 6m 46,000
9 1.4 Cây 6m 94,500 20*20 0.8 Cây 6m 36,000
10 25*50 0.8 Cây 6m 71,000 1.0 Cây 6m 43,500
11 1.0 Cây 6m 78,500 1.2 Cây 6m 53,000
12 1.2 Cây 6m 96,000 1.4 Cây 6m 62,500
13 1.4 Cây 6m 118,500 25*25 0.8 Cây 6m 45,000
14 30*60 0.8 Cây 6m 85,500 1.0 Cây 6m 54,000
15 1.0 Cây 6m 96,000 1.2 Cây 6m 66,000
16 1.2 Cây 6m 115,000 1.4 Cây 6m 78,000
17 1.4 Cây 6m 142,500 30*30 0.8 Cây 6m 54,000
18 1.8 Cây 6m 179,000 1.0 Cây 6m 64,000
19 30*90 1.2 Cây 6m 180,000 1.2 Cây 6m 74,500
20 1.4 Cây 6m 223,000 1.4 Cây 6m 96,000
21 40*80 0.8 Cây 6m 126,500 1.8 Cây 6m 118,500
22 1.0 Cât 6m 128,000 40*40 0.8 Cây 6m 82,000
23 1.2 Cây 6m 152,500 1.0 Cây 6m 85,000
24 1.4 Cây 6m 188,500 1.2 Cây 6m 98,500
25 1.8 Cây 6m 238,500 1.4 Cây 6m 124,000
26 50*100 1.2 Cây 6m 199,000 1.8 Cây 6m 157,000
27 1.4 Cây 6m 235,000 2.0 Cây 6m 202,000
28 1.8 Cây 6m 295,000 2.5 Cây 6m 240,000
29 2.0 Cây 6m 341,000 50*50 1.2 Cây 6m 130,000
30 60*120 1.2 Cây 6m 272,000 1.4 Cây 6m