muốn mua xà gồ mã kẽm - xà gồ C 40*80*1.2LY-1.4,1.8,2LY - 50*100
 

BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C

(Giá Sỉ)

     XÀ GỒ THÉP CHỮ C THÉP ĐEN CẠNH THIẾU CẮT THEO Ý MUỐN

QUI CÁCH

1,4ly

1,8ly

2,0ly

2,5 LY

2,9 LY

4,0 LY

C (80 x 40)

0

0

22.500

 

 

 

C (100 x 50)

0

26.000

28.500

Điện thoại

 

 

C (125 x 50)

0

28.000

31.000

0

 

 

C (150 x 50)

26.000

32.000

36.000

45.000

 

 

C (180 x 50)

0

36.000

40.000

Điện thoại

 

 

C (200 x 50)

 

39.000

0

Điện thoại

 

 

C (250 x 50)

 

 

0

Điện thoại

 

 

C (250 x 65)

 

 

58.000

70.000

 

 

 

 

                     

 

XÀ GỒ THÉP CHỮ C  KẼM  CẠNH THIẾU CẮT THEO Ý MUỐN

 

QUI CÁCH

1,4ly

1,8ly

2,0ly

2,4ly Cạnh đủ có hàng

2,9ly Cạnh đủ có hàng

4,0 LY

C (80 x 40)

19.500

24.500

27.000

 

 

 

C (100 x 50)

24.000

30.500

33.500

47.000

58.000

 

C (125 x 50)

27.000

33.500

37.000

51.000

 

 

C (150 x 50)

30.500

38.000

42.500

58.000

71.000

 

C (150 x 65)

41.000(1,6ly)

45.500

50.000

69.000

 

 

C (180 x 30)

30.500

38.000

42.500

58.000

71.000

 

C (180 x 50)

33.500

42.500

47.000

65.000

 

 

C (200 x 30)

33.500

42.500

47.000

65.000

 

 

C (200 x 50)

41.000(1,6ly)

45.500

50.000

69.000

 

 

C (200 x 65)

Điện thoại

Điện thoại

58.500

Điện thoại

 

 

C (250 x 30)

Điện thoại

Điện thoại

54.500

Điện thoại

 

 

C (250 x 40)

Điện thoại

Điện thoại

58.500

Điện thoại

 

 

C (250 x 50)

Điện thoại

Điện thoại

61.500

Điện thoại

 

 

C (250 x 65)

Điện thoại

Điện thoại

67.000

    87.000

 

 

C (300 x 40)

Điện thoại

Điện thoại

67.000

    87.000

 

 

C (300 x 80)

Điện thoại

Điện thoại

   Điện thoại

Điện thoại

 

 

C (400 x 150)

Điện thoại

Điện thoại

Điện thoại

Điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN ĐẶT HÀNG MỌI QUI CÁCH THEO YÊU CẦU