lưới bình tây

Liên hệ

  •  Ô lưới có kích thước từ 30, 40, 50, 56, 60, 63, đến 70 (mm)…
  •  Đường kính dây từ Ø 2,0 đến Ø 4,0 mm. 
  • Chiều cao cuộn lưới từ 0,5 đến 3,6 m. 
  • Chiều dài từ 20 m đến 30 m và theo yêu cầu của khách hàng. 
  • Mỗi cuộn lưới B40 được bó từ 75 kg đến 110 kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng.