Thép Đông Á

Thép xây dựng Đông Á sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, hiện đại. Đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Tiêu chuẩn phổ biến:

  • Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G3505 – 1996, JIS G3112 – 1987.
  • Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 1651 – 1985, TCVN 1651 – 2008.
  • Tiêu chuẩn Hoa Kỳ: ASTM A615/A615M-08. Tiêu chuẩn Anh Quốc: BS 4449:1997