Thép Ống Việt Thành

Các sản phẩm ống thép Việt Thành đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế: TCVN, ASTM, JIS… Với thông số kích thước sản xuất như sau:

+ Độ dày: 0.65mm – 2mm

+ Đường kính: Ø 15.9 – Ø 114

+ Chiều dài: 6m