Thép Tấm Trung Quốc

Thép tấm Trung Quốc được sản xuất với các tiêu chuẩn sau:

  • Loại hình: thép tấm
  • Độ dày: 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 -… (ly)
  • Khổ rộng: 0.5 , 0.9 , 1.0 , 1.02 , 1.25 , 1.25 , 2.0 (m)
  • Chiều dài tiêu chuẩn: từ 1.000 – 6.000 (mm)
  • Nguồn gốc: các nhà máy Trung Quốc