Tôn Nam Kim

+ Tôn kẽm Nam Kim sản xuất đạt chuẩn JIS G3302 – Nhật Bản, TCVN – Việt Nam

+ Tôn lạnh Nam Kim sản xuất đạt chuẩn JIS G3321 – Nhật Bản, TCVN – Việt Nam

+ Tôn màu dựa theo tiêu chuẩn JIS G3312 và JIS G3322 – Nhật Bản, TCVN – Việt Nam

Liên hệ: 0944.939.990 – 0937.200.999 – 0909.077.234 – 0932.055.123 – 0902.000.666 – 0936.000.888 – 0917.63.63.67

Danh mục: