Thép Ống Trung Quốc

Ống thép Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam thường có quy cách sản xuất như sau:

Kích thước: từ phi 3mm đến 910mm

Chiều dài: 3m,6m, 12m