Thép Hộp Lê Phan Gia

Thép hộp thương hiệu Lê Phan Gia được sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

  • TCVN 1651-2 : 2008
  • ASTM A615/615M – 08A
  • JIS G3112 : 2010