Thép Ống Mạ Kẽm

Tiêu chuẩn áp dụng để sản xuất nên các sản phẩm thép ống mạ kẽm bao gồm các tiêu chuẩn như sau:

+  ASTM – tiêu chuẩn của Hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ

+ Tiêu chuẩn JIS – Nhật Bản

+ BS – tiêu chuẩn Anh

+ DIN – tiêu chuẩn Đức,

+ GOST – tiêu chuẩn Nga