Thép Ống Hàn

Các tiêu chuẩn sản xuất thép ống hàn đen bao gồm:

  1. Tiêu chuẩn ASTM A53
  2. Tiêu chuẩn EN 10219
  3. Tiêu chuẩn BS 1387`