Lưới B20

  • Chiều cao lưới B20 thường là: 1m, 1m2, 1m5, 1m8, 2m, 2m4
  • Chiều dài: 10 – 35 (m) – tùy theo yêu cầu của khách hàng
  • Ô lưới (mắt lưới): 20×20 mm
  • Độ dày:  1.5mm, 1.7mm, 2mm, 2.5mm, 3mm.
    Kích thước lưới rào B20  có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.