Lưới Rào B40

+ Chiều cao của lưới B40: 1m đến 3m.

+ Kích thước ô lưới: 40mm.

+ Tiết diện sợi dây thép chủ yếu bao gồm các loại sau: 2ly, 2.7ly, 3ly, 3.3ly, 3.5ly,…

Ngoài ra khách hàng có thể đặt hàng theo kích thước yêu cầu tại Mạnh Tiến Phát. Chúng tôi nhận cắt sản phẩm lưới B40 mọi kích thước khác nhau.