Lưới B40 Bọc Nhựa

+ B40 bọc nhựa khổ 1m, 1m2, 1m5, 1m8, 2m, 2m4,

+ Độ dày lưới đa dạng từ 2 ly đến 4.5 ly.

+ Chiều dài cắt theo yêu cầu đặt hàng.