Thép Việt Mỹ

Thép Việt Mỹ được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, hiện đại. Do đó các sản phẩm thép cuộn, thép thanh của Việt Mỹ đều đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Cụ thể gồm các tiêu chuẩn sau:

  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
  • Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS
  • Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM