Lưới Bọc Nhựa

Liên hệ

Lưới bọc nhựa được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng sau:

+ TCVN TCVC 197 : 2002.

+Tiêu chuẩn ISO – 9001 : 2015.

+ Khối lượng tầng kẽm theo tiêu chuẩn TCVN 2053-1993 hoặc theo yêu cầu của khách hàng.