Thép Hộp Nam Kim

Các sản phẩm thép hộp Nam Kim đều đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế:

+ JIS (Nhật Bản)

+ AS (Úc)

+ ASTM (Mỹ)

+ EN (Châu Âu), ISO 9001 và ISO 14001.