Thép Samina

  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 1651-1985, TCVN 1651-2008, JIS G3112 – 1987, JIS G3112 – 2004, TCCS 01:2010, A615/A615M-04B, BS 4449 – 1997
  • Quy cách chất lượng: ISO 9001 – 2008; ISO/IEC 17025:2005
  • Mác thép: SD295, SD390, CII, CIII, Gr60, Grade460, SD49, CB300-V, CB400-V, CB500-V
  • Giới hạn chảy: min 235 – 245 N/mm2
  • Giới hạn đứt: 400 – 510 N/mm2
  • Độ giãn dài tương đối: min 20 – 24%