Thép Tung Ho

Thép xây dựng Tung Ho đáp ứng nhiều tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Mang đến sản phẩm chất lượng tốt, mang đến độ bền cao cho mỗi công trình. Các tiêu chuẩn bao gồm:

  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
  • Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM
  • Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS
  • Tiêu chuẩn Hàn Quốc KS
  • Tiêu chuẩn Trung Quốc GB; CNS
  • Tiêu chuẩn Anh Quốc BS
  • Tiêu chuẩn Australia/ New Zealand AS NZS